Financiering

Het zonnepark van Lutten Levert is voor een deel gefinancierd door inwoners van Lutten en omstreken door middel van de Postcoderoosregeling en voor een deel door een SDE-subsidie. Dit is de basis van de zogenoemde hybride constructie van het zonnepark. Hierdoor profiteren de leden van Lutten Levert van beide subsidies. De leden van Lutten Levert hebben participaties à €300,- p/s gekocht. Dit is in totaal circa 20% van het benodigde werkkapitaal en valt qua subsidie onder Postcoderoosregeling. Voor de overige 80% heeft de coöperatie een lening afgesloten bij het Energiefonds Overijssel. Voor dit gedeelte van het park is een SDE-subsidie aangevraagd. Door middel van een unieke constructie profiteren de leden van Lutten Levert van beide subsidies. Deze constructie wordt onderstaande afbeelding uitgelegd.

In de praktijk komt het er voor de leden op neer dat zij in de basis op drie manieren profiteren van het zonnepark. Als eerste krijgen de leden een vaste korting op de energiebelasting van €0,05 p/kWh. Daarnaast wordt het volledige bedrag waarvoor participaties zijn gekocht in 15 jaar afgelost. Daar bovenop krijgen de leden jaarlijks 3% rente uitgekeerd over het ingelegde bedrag. De aflossing en rente gaat op basis van annuïteit. Het aflossingsbedrag loopt jaarlijks op en het bedrag aan rente neemt jaarlijks af. Deze zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor het jaarlijkse bedrag aan rente en aflossing gelijk is. Als laatste heeft de coöperatie nog de mogelijkheid om de leden te laten delen in een eventuele winst. Dit staat echter niet vast en hiertoe zal dan ook in een algemene ledenvergadering over besloten moeten worden. Het verdienmodel voor de leden is hieronder uitgewerkt. Hieruit valt op te maken dat na ongeveer 7,5 jaar de investering is terugverdiend en dat na de looptijd van 15 jaar de inleg bijna is verdubbeld.