Energiecoöperatie

Het Plaatselijk Belang Lutten heeft in 2016 de uitdaging opgepakt een zonnepark te realiseren in Lutten en daarmee haar steentje bij te dragen aan het draagvlak voor energietransitie naar hernieuwbare, duurzame energie. Als één van de partners in de initiatiefgroep “Lutten Leeft” werd als eerste hier de samenwerking gezocht en werd het initiatief enthousiast ontvangen door ook de kernen Oud-Lutten en Keiendorp. Een gemotiveerde werkgroep werd samengesteld, welke de mogelijkheden onderzocht en contacten legde met de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg, de onderneming Jarola (fam. De Wilde) en de buurt, waar zich een mogelijkheid voordeed.

Na de oprichting van de lokale energiecoöperatie “Lutten Levert” in februari 2018 resulteerde dit alles in een unanieme toestemming van de Gemeenteraad Hardenberg voor het verlenen van een eerste omgevingsvergunning voor een grondgebonden zonnepark binnen haar gemeentegrenzen. De omgevingsvergunning werd verkregen in maart 2019 zonder dat er ook maar één bezwaarschrift was ingediend.

In dezelfde tijd was 20% van de benodigde financiering bijeen gebracht door lokale participanten in de energiecoöperatie, die thans 90 leden telt uit de plaatsen Dedemsvaart, Lutten, Oud-Lutten, Keiendorp, Collendoorn, Slagharen, De Krim en Ane. De rest van de benodigde financiën zijn verstrekt door het Energiefonds Overijssel op basis van een hypothecaire lening met een looptijd van 15 jaar. Eenzelfde looptijd als van de verstrekte SDE+ subsidie en de verlaging energietarief (postcoderoosregeling), waarvoor alle participanten zich kwalificeren. Dit zg. hybride gefinancierd park is hiermee volledig eigendom van de energiecoöperatie “Lutten Levert”, bestaat uit 5956 panelen met een vermogen van 1.995.260 wattpiek en een gemiddelde jaarproductie van 1.795.000 kWh. Goed voor het energieverbruik van zo´n 600 huishoudens. Het zonnepark produceert sinds 17 maart 2020.

Gebied van de postcoderoos